Lượt Xem : 990

Bến Tre - Rút ngắn thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh

Bến Tre | Rút ngắn thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh

Bến Tre xác định, công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, Bến Tre đã xác định doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế của tỉnh; xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là thước đo đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của tỉnh để qua đó tăng cường thu hút đầu tư.

Bến Tre - Điểm nhấn hành lang Đông Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bến Tre – Điểm nhấn hành lang Đông Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trong những năm qua, song song với thực hiện kịp thời những cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương, tỉnh Bến Tre đã tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến Bến Tre hoạt động, sản xuất và kinh doanh.

Cụ thể, như tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu thông tin ban đầu, thực hiện các thủ tục đầu tư đến triển khai dự án; ban hành một số chính sách, quy định ưu đãi đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp, ưu đãi đầu tư hạ tầng trong khu, cụm công nghiệp; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30-50% so với quy định…

Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, kết nối thị trường, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ trong nước và quốc tế…

Nói về công tác cải cách hành chính, chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đầu tư kinh doanh. Thủ tục hành chính về đầu tư kinh doanh được rút ngắn, bình quân cấp phép đăng ký doanh nghiệp còn 1,5 ngày, nhiều trường hợp giải quyết trong một buổi khi đảm bảo đủ hồ sơ; cấp chủ trương đầu tư giảm còn 2/3 thời gian so quy định…

Bến Tre - Rút ngắn thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh

Bến Tre – Rút ngắn thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh

Bến Tre cũng  giải quyết nhanh các thủ tục hành chính trọn gói có liên quan cho nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu tìm hiểu, nghiên cứu dự án, thành lập doanh nghiệp đến sau giấy phép thông qua Tổ dịch vụ công do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh đảm nhận….

Tỉnh Bến Tre đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công và củng cố hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện (9/9 huyện, thành phố) và cấp xã (157 xã, phường, thị trấn). Đồng thời, tiếp tục duy trì hoạt động và đang triển khai thực hiện quy trình điện tử trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa theo quy định.

Việc giải quyết thủ tục hành chính được các cấp, các ngành thực hiện, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật, có tỷ lệ đúng và sớm hẹn đạt trên 97%….

Với quyết tâm của bộ máy chính quyền, cùng sự đồng hành, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, qua hơn 10 năm đánh giá và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh Bến Tre luôn nằm trong nhóm các địa phương quản lý điều hành khá – tốt (năm 2017 xếp hạng 5; 2018 hạng 4; 2019 hạng 7).

“Đây là dấu hiệu tích cực, là một trong những yếu tố khẳng định quyết tâm cao của bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến Bến Tre tìm kiếm cơ hội đầu tư để triển khai thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển sự nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà. Đó cũng là sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp cho những nỗ lực của tỉnh Bến Tre”- ông Trọng chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Trọng cũng cho rằng, tỉnh Bến Tre vẫn còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn đã làm ảnh hưởng đến việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hiệu quả thu hút đầu tư. Trong đó, thiếu quỹ đất sạch, trong khi rất khó thu hút đầu tư các dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu-cụm công nghiệp vì chi phí giải phóng mặt bằng khá cao, giá cho thuê đất các dự án thứ cấp thấp.

Công tác giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian cũng làm cho nhà đầu tư lo ngại trong việc quyết định đầu tư và triển khai dự án tại tỉnh. Ngoài ra, nguồn nhân lực nhiều nhưng chất lượng không đồng đều, thiếu nguồn nhân lực có trình độ tay nghề, chất lượng cao…

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho rằng, cùng với việc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục quán triệt vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính đến từng cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để nâng cao nhận thức và hành động.

“Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động, linh hoạt, sâu sát hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Phải lấy kết quả hàng năm để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu” – ông Cao Văn Trọng nhấn mạnh.

Nguồn tin trích từ : Enternews.vn

【Dự án nổi bật tại Bến Tre】KDC Cao Cấp Phố Xanh Phú Tân