Entries by Sulmi Dao

Tây Ninh “đón sóng” đầu tư cuối năm

Cùng với chính sách kêu gọi đầu tư từ chính quyền địa phương, “mảnh đất vàng” Tây Ninh sẽ là vùng đất màu mỡ, đầy triển vọng cho giới đầu tư “xuống tiền” vào dịp cuối năm.

Đặc biệt, đẩy …